logo

UVODNA REČ

Tehnounion je kompanija koja se više od 20 godina stabilno razvija u oblasti elektroenergetike na tržištima Srbije i Crne Gore. Konstantno analizirajući tržište i tehnološki razvoj određivali smo pravac razvoja kompanije. Prošli smo put od male, usko specijalizovane trgovine elektro opremom do sistema koji klijentima nudi opremu, rešenja ali i elektroenergetski inženjering.

Posebno sam ponosan na stalan razvoj našeg tehničkog znanja ali i ukupnog kapaciteta kompanije. Težimo profesionalnom i kvalitetnom radu integracijom internacionalnih standarda, sticanjem brojnim licenci kao i kvalitetnim informacionim sistemom. Brojne reference u prethodnim godinama govore u prilog kvaliteta našeg rada i znanja.

Naše ciljeve ostvarujemo sa poslovnim partnerima. Posebno smo ponosni na dugoročna partnerstva, kako sa našim dobavljačima tako i sa našim klijentima. Stvaramo i negujemo partnerski odnos sa kompanijama koje imaju sličnu poslovnu politiku i smatramo da su korektan pristup i partnerski odnos neodvojivi deo našeg uspeha I životne filozofije.

Duboko sam uveren da će prava vrednost naše kompanije tek doći do izražaja u narednim godinama, prevashodno zbog znanja i profesionalnosti naših zaposlenih ali i vašeg poverenje, koje nam kao partnerima u poslu, svakodnevno ukazujete.

Milenko Radojević CEO

O NAMA

Tehnounion od 1992.godine obezbeđuje opremu i inovativna rešenja u oblasti elektroenergetike sa ciljem poboljšanja komfora i performansi za klijente u oblasti industrije, građevine i infrastrukture.

Specijalizovani smo za prodaju elektro materijala i inženjering za rasklopna postrojenja i trafostanice (do 110kV naponskog nivoa), niskonaponske mreže, energetsku efikasnost i automatizaciju,obnovljive izvore energije i sisteme besprekidnog napajanja.

Razvili smo poslovni sistem sa prisustvom u Novom Sadu, Beogradu, Kruševcu, Nišu, Čačku i Podgorici. Trenutno zapošljavamo preko 50 ljudi od čega 20 visokoobrazovanih elektro inženjera, mašinskih inženjera i ekonomista.

Obzirom na kvalitet proizvoda u ponudi i znanje, kako naših zaposlenih tako i naših partnera i dobavljača, klijentima pomažemo da posao završe kvalitetno i na vreme i predaju ga korisniku u skladu sa našim motom : UKLJUČITE SA SIGURNOŠĆU.

MISIJA

Efikasnim sistemom distribucije i podrške želimo da obezbedimo proizvode i usluge u vreme i na mestu koji su našim klijentima potrebni.

Tehnološki naprednim proizvodima i rešenjima želimo da pomognemo našim klijetnima da unaprede svoje procese i efikasno koriste energiju štedeći i čuvajući životnu sredinu.

VIZIJA

Kvalitetnim i lako dostupnim proizvodima, rešenjima i uslugama, posvećenim i stručnim kadrovima, kao i konstantnim unapredjenjem poslovnih procesa i kapaciteta firme, pružamo našim klijentima u oblasti elektroenergetskog sistema, industrije i građevine sigurno i efikasno napajanje.

CILJEVI

Izuzetnost u poslovanju

Poboljšanje produktivnosti i servisnog nivoa sa ciljem poboljšanja komercijalne efikasnosti i performansi lanca snabdevanja.

Efikasnije korišćenje energije

Podsticanje efikasnijeg korišćenja energije sa ciljem smanjenja troškova naših klijenata i očuvanja životne sredine.

Konstantno usavršavanje

Obučavanje naših zaposlenih za liderstvo sa jedne i timski rad sa druge strane.

Podsticanje preduzetništva

Otvorenost za nove ideje sa željom da pružimo šansu mladim i talentovanim ljudima da zajednički pokrenemo nove poslove.

Udruživanje radi uspeha

Udruživanje sa našim partnerima i dobavljačima radi većeg zajedničkog uspeha.