logo

Infrastruktura

Sistemi koje obuhvata ovaj deo inženjeringa su: elektroprivreda, telekomunikacije, aerodromi, tuneli, auto-putevi i slično. Od širokog spektra poslova kojima se bavimo izdvojili bismo: daljinsko upravljanje srednjenaponskom elektrodistributivnom mrežom (Smart Grid), izgradnju i rekonstrukciju trafostanica do nivoa 110kV, izgradnju i rekonstrukciju niskonaponske mreže i javne rasvete, projektovanje i izradu rešenja elektro napajanja telekomunikacionih centara, sistemi besprekidnog napajanja kritičnih potrošača, itd.