Tehnounion
logo

reference sektora prodaje

Tenderska Prodaja:

 • EPS
 • EPCG
 • Telekom Srbija
 • Mtel Crna Gora
 • NIS
 • ZIG Novi Sad
 • Delhaize
 • Aerodrom Nikola Tesla...

Industrija:

 • Lafarge
 • Michelin
 • FIAT
 • HIP Petrohemija
 • Hemofarm
 • Philip Morris
 • Gorenje
 • Calsberg...

Građevina:

 • Ušće Shopping Center
 • Merkator
 • Urgentni Centar Novi Sad
 • Klinički Centar Niš
 • Airport City Beograd
 • A Blok Beograd
 • Johnson Electric...

reference sektora inženjeringa

Infrastruktura:

 • Smart Grid Novi Sad
 • SDU Zrenjanin
 • TS 110 kVA Sremska Mitrovica
 • TS 100 kVA Rimski Šančevi
 • Projektovanje i ugradnja mikroprocesorske zaštite u objektima TS 110/20kV u ED Subotica Elektromontažni radovi u ED Ruma i ED Sremska Mitrovica
 • Telekom DATA centar
 • Zamena rezervnog napajanja (UPS i DEA) na Aerodromu Nikola Tesla

Industrija i instalacije:

 • 30 MVAr u 560 ormana za kompenzaciju reaktivne energije u ED Novi Sad
 • 2 MVAr niskonaponske kompenzacije u Koteks Viscofan Novi Sad
 • 1,3 MVAr srednjenaponska kompenzacija i 2,2 MVAr niskonaponska kompenzacija u FBC Majdanpek
 • Rekonstrukcija i modernizacija kompletnog upravljanja pogonom Sušare u Agroglob Novi Sad

Gradovi i opštine:

 • Smart Grid, Novi Sad
 • El.montažni radovi u ED Ruma, Sr.Mitrovica, Valjevo
 • Sistem daljinskog upravljanja u Zrenjaninu i Subotici
 • Aerodrom Nikola Tesla (Rezervno napajanje...)
 • Bioenergana, Vrbas
 • TS 110/20kV, Sombor
 • TS Rimski Šančevi
 • TS Sremska Mitrovica
Smart Grid, Novi Sad
Ugradnja daljinsko upravljive srednjenaponske opreme u trafo stanici i zamena rastavljača snage na dalekovodnoj mreži sa sekcionerima i recloserima. Objedinjavanje, praćenje parametara i upravljanje iz dispečerskih centara.
Elektromontažni radovi u ED Rumi, Sremskoj Mitrovici i Valjevu
Izgradnja dalekovoda, trafo stanica, niskonaponskih mreža, kao I izgradnja novih I izmeštanje postojećih priključaka.
Sistem daljinskog upravljanja u Zrenjaninu I Subotici
Ugradnja daljinsko upravljive srednjenaponske opreme u trafo stanici i zamena rastavljača snage na dalekovodnoj mreži sa recloserima. Praćenje parametara i upravljanje iz dispečerskih centara.
Rezervno napajanje - Aerodrom Nikola Tesla
Zamena postojećeg DEA sa novim agregatom 1250kVA i ugradnja UPS uređaja 1000kVA za podršku na terminalu 2.
TS 2x1000kVA, 0.4/20 - Bioenergana, Vrbas
Daljinski upravljiva TS 2x1000kVA za predaju proizvedene električne energije Elektrodistribuciji u biogasnom postrojenju.
TS 2x31.5kVA, 110/20kV, Sombor 2
Radovi na zameni zaštite 110kV i 20kV, kao i prekidača 20kV.
TS 2x31.5kVA, 110/20kV, Rimski Šančevi
Ugradnja dve 20kV srednjenaponske ćelije i proširenje relejne zaštite.
TS 2x31.5kVA, 110/20kV, Sremska Mitrovica
Isporuka I ugradnja 35kV postrojenja sa relejnom zaštitom.
ED Novi Sad - kompenzacija reaktivne energije
30 MVAr u 560 ormana za kompenzaciju reaktivne energije u Elektrodistribuciji „Novi Sad“