Tehnounion
logo

INŽENJERING

Sektor inženjeringa predstavlja osnovu za dalji razvoj kompanije. Tržištu nudimo visokoprofesionalan odnos prema projektima i tehničku opremljenost, koja podrazumeva angažovanje visokokvalitetnih kadrova, stručno i tehnički osposobljenih timova za realizaciju projekata, kao i posedovanje svih potrebnih licenci i sertifikata. Sektor inženjeringa je usmeren na tri oblasti: infrastrukturu, industriju i instalacije, gradove-opštine.

REFERENCE SEKTORA INŽENJERINGA:

Infrastruktura:

 • - Smart Grid Novi Sad
 • - SDU Zrenjanin
 • - TS 110/35/20kV Sremska Mitrovica - ugradnja 35kV celija
 • - TS 110/20kV Rimski Sancevi - ugradnja 20kV celija
 • - Projektovanje i ugradnja mikroprocesorske zaštite u objektima TS 110/20kV u ED Subotica Elektromontažni radovi u ED Ruma i ED Sremska Mitrovica
 • - Telekom DATA centar
 • - Zamena rezervnog napajanja (UPS i DEA) na Aerodromu Nikola Tesla
 • - TS 110/20kV Sombor 2 - rekonstrukcija 110kV i 20kV relejne zastite

Industrija i instalacije:

 • - 30 MVAr u 560 ormana za kompenzaciju reaktivne energije u ED Novi Sad
 • - 2 MVAr niskonaponske kompenzacije u Koteks Viscofan Novi Sad
 • - 1,3 MVAr srednjenaponska kompenzacija i 2,2 MVAr niskonaponska kompenzacija u FBC Majdanpek
 • - Rekonstrukcija i modernizacija kompletnog upravljanja pogonom Sušare u Agroglob Novi Sad

Gradovi i opštine:

 • - Smart City Novi Sad
 • - Bioenergana Vrbas I i II faza